Go to Top

Bedrijven

BEDRIJVEN EN REFLEXOLOGIE
Bedrijven kunnen sinds kort ook Reflexzonemassage inzetten om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen.

Reflexzonemassage tegen ziekteverzuim in bedrijven
De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft overeenstemming bereikt met de belastingdienst om reflexzonemassage, onder bepaalde voorwaarden, te zien als vrije arboverstrekking. Dit besluit is landelijk van toepassing. Zeker in tijden waarin fors bezuinigd moet worden, is dit goed nieuws! Het is tenslotte  in ieders belang dat werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven.

Ziekteverzuim
Reflexzonemassage wordt vooral in Denemarken, maar ook in andere landen met succes ingezet bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Arbeidsgerelateerde klachten – bijvoorbeeld rug-, arm-, nek- en schouderklachten, die zijn ontstaan door een verkeerde werkhouding of aanhoudende stress – kunnen worden aangepakt. Uit diverse onderzoeken (verkrijgbaar bij de VNRT), blijkt ook dat de werktevredenheid van werknemers wordt verhoogd en kosten worden bespaard.

Uitgangspunt van Reflexzonemassage (ook wel Voetreflexzonemassage genoemd) is dat elk deel van de voet via zones in verbinding staat met organen, klieren en andere delen van het lichaam. Door de massage van de zones op de voet ontstaat een verbeterde doorbloeding en zenuwprikkeling in het lichaam, waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Meer informatie over reflexzonemassage is te vinden op www.vnrt.nl.

Fiscaal aantrekkelijk voor werkgevers!
Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, wordt de reflexzonemassage door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is daarmee aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Een reflexzonemassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • de werkgever heeft een arboplan;
  • de reflexzonemassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan;
  • de reflexzonemassage vindt tijdens werktijd plaats;
  • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd;
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.